dsc_0100 dsc_0069 dsc_0071 dsc_0146 dsc_0183

                             

Talgoxe Fågelbilder Vilken fågelart? Svenska fåglar Fågelnamn Talgoxen Fågellänkar Fågelskådning Fågelblogg Om talgoxe.com Kontakt Sök

 

 

 

Talgoxen

 

Allmänt

Talgoxens latinska namn är Parus major vilket betyder större mes.

 

Talgoxen är den största arten av de europeiska mesarna och är huvudsakligen en stannfågel. Den finns i stora delar av Europa och Asien samt i delar av Nordafrika. Talgoxen är mycket allmän i hela landet och är en av fågelbordens mest frekventa besökare. Talgoxen är en orädd fågel som finns i närheten av människor, som till exempel i trädgårdar, parker och i bland- och lövskogar. Talgoxen känns enkelt igen och är ett utmärkt första objekt för såväl fotografering som fågelskådning.

 

 

Talgoxe

     talgoxe

 

 

 

Fältkännetecken

Talgoxen har gul undersida med ett svart mittband, ett blåsvart glänsande huvud med vit kindfläck. Hanens svarta mittband är bredare än honans som ibland kan vara uppbrutet. Hanens gula färg på undersidan är ofta starkare. Talgoxen har en mossgrön rygg och ett smalt vitt vingband på en i övrigt blågrå vinge. Näbben och fötterna är relativt kraftiga.

 

Juvenil skiljer sig från adult genom att kinderna  har mer gultonade kindfält samt att den svarta inramningen längs underkanten saknas.

 

Storlek 13,5-15 cm. Vingspann 23-26 cm. Vikt 20 gram.

 

 

 

 

 

 

Talgoxe

Talgoxe

 

Läten

Talgoxen har en rik repertoar av läten som dessutom kan variera mycket mellan olika individer.

 

Häckar

Talgoxen häckar gärna i ihåliga träd och i fågelholkar. Det blir normalt två kullar ägg per säsong med 6-12 ägg per kull. Äggen är cirka 18  millimeter stora, vita med rödaktiga fläckar. Honan ruvar äggen i 12-14 dygn. Ungarna lämnar boet efter 15-21 dygn.

 

Äter

Talgoxen äter bland annat insekter, talg, bröd, frön och bokollon.


Talgoxe

Talgoxe